Start
- förstasidan
- mål med hemsidan
- om elöverkänslighet
- varför bli medlem?
- bli medlem  >

Bli medlem

För närvarande är avgiften halverad första året, d v s 100 kr. Ordinarie medlemsavgift 200 kr per år för medlemmar eller stödmedlemmar. Familjemedlem betalar 50 kr per person.

För att bli medlem, sätt in medlemsavgiften på Pg 67 84 45-8 eller Bankgiro 788-2970 och ange namn, adress och tel. Du får gärna också ange födelseår och yrke.

Som medlem får du

  • informationsmaterial
  • medlemstidningen Ljusglimten (4 nr/år)
  • medlemskap i länsföreningen

 

 

Nyheter

Varningar haglar om barns mobilanvändning
Läs mer >>

Forskare om elöverkänslighet
Läs mer >>