Start
- förstasidan
- mål med hemsidan
- om elöverkänslighet
- varför bli medlem?
- bli medlem

Tillgänglighet på bibliotek

Vi har utfört mätningar av mikrovågsstrålning på Linköpings stadsbibliotek. Höga värden uppmättes, de högsta vid lånediskarna. Många av våra medlemmar kan pga detta inte vistas här, utan får be anhöriga eller bekanta att låna åt dem.

 

 

Nyheter

Varningar haglar om barns mobilanvändning
Läs mer >>

Forskare om elöverkänslighet
Läs mer >>